Preskočiť na obsah

Všeobecné záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja zo dňa 22.08.2022 ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov