Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: 12 rodinných domov (6 x RD „A“ + 6 x RD „B“) na základe návrhu navrhovateľa Vladimíra Baltesa, bytom Holubyho1912/11. 040 01 Košice

Zverejnené
26. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. októbra 2022 − 9. novembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2037/2021

Prílohy