Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: 12 rodinných domov (6 x RD „A“ + 6 x RD „B“) na základe návrhu navrhovateľa Vladimíra Baltesa, bytom Holubyho1912/11. 040 01 Košice