Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené
5. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
5. apríla 2022 − 19. apríla 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy