Rozpočet obce Trstené pri Hornáde na roky 2022 -2024

Zverejnené
18. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
18. júla 2022 − 16. augusta 2022
Kategória

Prílohy