Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Trstené pri Hornáde

Zverejnené
10. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. mája 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Prílohy