Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trstenom pri Hornáde dňa 23.11.2022

Zverejnené
18. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
18. novembra 2022 − 2. decembra 2022
Kategória

Prílohy