Oznámenie o začatí správneho konania – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Zverejnené
22. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2021 − 22. decembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy