Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín v obci Trstené pri Hornáde

Zverejnené
8. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
8. februára 2023 − 22. februára 2023
Kategória

Prílohy