Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín v obci Trstené pri Hornáde