Oznámenie o začatí konania

Zverejnené
21. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. októbra 2021 − 5. novembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy