Preskočiť na obsah

Oznámenie o vykonávaní geologických prác podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu na úlohe „Strategický park Valaliky – externá infraštruktúra“