Oznámenie o vstupe na pozemok na katastrálnom území obce Trstené pri Hornáde – Východoslovenská distribučná a.s.

Zverejnené
3. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. mája 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Prílohy