Oznámenie o úprave vody v ukazovateli Arzén v obecnom vodovode Trstené pri Hornáde

Zverejnené
13. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 13. októbra 2022
Kategória

Prílohy