Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027“

Zverejnené
16. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2023 − 31. marca 2023
Kategória

Prílohy