Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi – Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie

Zverejnené
10. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 10. marca 2023
Kategória

Prílohy