Objednávka – realizácia verejného obstarávania na zákazku v obci Trstené pri Hornáde: „Zateplenie, výmena okien, rekonštrukcia kúrenia v starej budove Základnej školy“ v obci Trstené pri Hornáde

Zverejnené
24. januára 2023
Kategória

Detaily

Suma s DPH:
Sadzba DPH: DPH 20%
Dátum vystavenia:
Zodpovedná osoba:
Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde
Objednávateľ - Sídlo: Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde
Objednávateľ - IČO: 00324817
Dodávateľ: eBIZ Consulting s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo: Lehotského 1, 811 06 Bratislava
Dodávateľ - IČO: 47151528

Prílohy