Preskočiť na obsah

Objednávka – na vypracovanie znaleckého posudku obecných pozemkov na určenie ceny zamieňaných pozemkov a to parcely registra C KN č. 818 a novovzniknutej parcely registra C č. 822/4 podľa geometrického plánu č. 72/2022 vyhotoveného firmou GEOP, s.r.o., Jantárová 36,Ždaňa

Zverejnené
31. júla 2023
Kategória

Detaily

Suma s DPH: 200,00 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Dátum vystavenia:
Zodpovedná osoba:
Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde
Objednávateľ - Sídlo: Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde
Objednávateľ - IČO: 00324817
Dodávateľ:
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy