Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Zverejnené
19. februára 2021
Kategória

Detaily

Začiatok účinnosti: 19. februára 2021
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania:
Suma s DPH:
Dodávateľ / Partner: Natur-pack, a.s., Bajkalská 25,821 01 Bratislava, IČO: 35979798

Prílohy