Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. A I. NP byt č. 1 na roky 2018 – 2021

Zverejnené
2. júla 2021
Kategória

Detaily

Začiatok účinnosti: 2. júla 2021
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania:
Suma s DPH:
Dodávateľ / Partner:

Prílohy