Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trstenom pri Hornáde dňa 7.12.2020

Zverejnené
4. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
4. decembra 2020