Preskočiť na obsah

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci Trstené pri Hornáde za kalendárny rok 2020

Zverejnené
3. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. marca 2021 − 30. apríla 2021
Obec je povinná v zmysle § 4 bod (6) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587 /2002 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.