Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2020, u ktorých úhrná výška daňových nedoplatkov presiahla u fazickej osoby 160 eur

Zverejnené
22. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. februára 2021 − 31. decembra 2021