Záverečný účet obce Trstené pri Hornáde za rok 2020

Zverejnené
19. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. mája 2021 − 2. júna 2021