Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Zverejnené
8. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. júna 2021 − 15. augusta 2021