Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Zverejnené
19. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júla 2021 − 19. augusta 2021