Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – stavebné povolenie na líniovú stavbu „V325 – Kechnec – Trstené pri Hornáde zriadenie VN“, SO 01 Nová trasa – Projektované vedenie VN: AXCES 3×70/25 na pozemkoch katastrálneho územia obcí: Trstené pri Hornáde, Gyňov, Seňa a Kechnec, vlastníkovi Vychodoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice