Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška-rozhodnutie o povolení v územnom konaní umiestnenie líniovej stavby: „FTTH KS IBV Trstené pri Hornáde“