Verejná vyhláška – oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie

Zverejnené
31. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. mája 2021 − 15. júna 2021