Rozpočet obce Trstené pri Hornáde na roky 2021 – 2023

Zverejnené
17. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. júna 2021