Regionálna, veterinárna a potravinová správa Košice – okolie -Žiadosť o súčinnosť o registráciu chovu ošípaných

Zverejnené
15. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
15. októbra 2020