Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Trstené pri Hornáde dňa 03.06.2021 o 18.00 hod.

Zverejnené
31. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. mája 2021 − 4. júna 2021