Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo dňa28.10.2020

Upravené
24. okt 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. októbra 2020