POZVÁNKA na Obecné zastupiteľstvo dňa 30.08.2021

Upravené
28. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. augusta 2021 − 31. augusta 2021