Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027-zadanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Upravené
13. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. marca 2021 − 3. apríla 2021