Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené
8. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. júna 2021 − 24. júna 2021