Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného -vydanie rozhodnutia o povolení zmiestnenia líniovej stavby:“FTTH KS IBV Trstené pri Hornáde“, na pozmekoch v zastavanom území a mimo zastavané územie obce Trstené pri Hornáde, katastrálne územie Trstené pri Hornáde