Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou

Zverejnené
2. októbra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
2. októbra 2020