Preskočiť na obsah

Návrh VZN o miestnych daniach a mietnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2020