Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trstené pri Hornáde na 11/2021 – 4/2022

Zverejnené
2. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
2. septembra 2021 − 17. septembra 2021