Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 10.09.2020

Kategória

Zverejnené 7. septembra 2020.
Upravené 29. septembra 2020.