Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo dňa 28. 10. 2020

Kategória

Pozvánka

Zverejnené 23. októbra 2020.
Upravené 24. októbra 2020.