Zvoz elektroodpadu v našej obci dňa 23.03.2021 o 8.30 hod.

Zverejnené 18. marca 2021.
Bez úpravy .