Zvoz elektroodpadu v našej obci dňa 23.03.2021 o 8.30 hod.

18.3.2021 zverejnil/a trstene_obec.