Zvoz elektroodpadu v našej obci dňa 22.07.2021 o 8.30 hod.

Zverejnené 19. júla 2021.
Bez úpravy .