Zvoz elektroodpadu v našej obci dňa 22.07.2021 o 8.30 hod.

19.7.2021 zverejnil/a trstene_obec.