Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2021

Zverejnené 2. marca 2022.
Bez úpravy .