ZMENA TERMÍNU ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU – PAPIER

Chceli by sme Vám oznámiť, že zber papiera, ktorý má byť vo Vašej obci 14.10.2022 v piatok sa presunie na 15.10.2022 sobotu.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

Zverejnené 13. októbra 2022.
Bez úpravy .