Zber veľkoobjemového spáliteľného odpadu v obci Trstené pri Hornáde dňa 09.04.2022

5.4.2022 zverejnil/a trstene_obec.