Zber veľkoobjemového spáliteľného odpadu v obci Trstené pri Hornáde dňa 09.04.2022

Zverejnené 5. apríla 2022.
Bez úpravy .