Zber veľkoobjemového spáliteľného odpadu v obci Trstené pri Hornáde dňa 06.11.2021

3.11.2021 zverejnil/a trstene_obec.