Zber veľkoobjemového spáliteľného odpadu v obci dňa 01.05.2021

26.4.2021 zverejnil/a trstene_obec.