Zber elektroodpadu v obci Trstené pri Hornáde dňa 09.11.2022

Zverejnené 7. novembra 2022.
Bez úpravy .