Zatvorený Obecný úrad Trstené pri Hornáde od 22.12.2021 do 07.01.2022

Zverejnené 20. decembra 2021.
Bez úpravy .