Zápis do 1. ročníka základnej školy v Trstenom pri Hornáde dňa 6.4.2022

Zverejnené 9. marca 2022.
Bez úpravy .