Zápis do 1. ročníka základnej školy v Trstenom pri Hornáde dňa 6.4.2022

9.3.2022 zverejnil/a trstene_obec.